Εταιρεία

ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρία NΙΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ δηλώνει την δυναμική της παρουσία στην Ελληνική αγορά με κατασκευές νέων μηχανημάτων συσκευασίας.

H εταιρία μας δραστηριοποιείται στο χώρο των μηχανημάτων συσκευασίας καθώς επίσης και σε κατασκευές αυτών και συγκεκριμένα, στους ακόλουθους τομείς:


  • Εμπορικό κατασκευαστικό τομέα.
  • Μελέτη-σχεδιασμό ολοκληρωμένων γραμμών παραγωγής και μηχανημάτων συσκευασίας.
  • Παροχή υπηρεσιών – τεχνική υποστήριξη.

 

Τα μηχανήματα που προσφέρουμε για να καλύψουμε τις ανάγκες κάθε `Ελληνα επιχειρηματία είναι τα κάτωθι:  • Πλήρεις γραμμές εμφιάλωσης υγρών, μικρής ή μεγάλης απόδοσης για προϊόντα όπως:
    Eλαιόλαδο, Σπορέλαιο, Ξύδι, Ορυκτέλαιο, Υποχλωριώδη, Χημικά.
  • Γεμιστικά ογκομετρικά, στάθμης, ζυγιστικά, με ροόμετρα.
  • Θερμοσυγκολλητικά καψυλίων.
  • Ετικετέζες, πλήρες σύστημα, εκτύπωση, επικόλληση.
  • Μελέτη-σχεδίαση ανακατασκευή παλαιών μηχανών με χρήση υλικών τελευταίας τεχνολογίας.

 

Με τον εξειδικευμένο εξοπλισμό μας, καλύπτουμε μονάδες ελαιουργείων-ελαιοτριβείων, βιομηχανίες τροφίμων, χημικές βιομηχανίες, κ.α.

Αντιπροσωπεύουμε τους καλύτερους κατασκευαστικούς οίκους του εξωτερικού στον χώρο των μηχανημάτων συσκευασίας, όπως KOHEM srl, SFOGGIAtech srl, TENCO srl.


Η εταιρία NikakisTech μπορεί να καλύψει με την σειρά μηχανημάτων που διαθέτει και σε συνεργασία με οίκους του εξωτερικού, κάθε project όσο περίπλοκο και να είναι, διότι λόγω τεχνογνωσίας δίνουμε οικονομικές λύσεις, διευκολύνοντας έτσι τον πελάτη να καλύψει οποιαδήποτε ανάγκη συσκευασίας προϊόντων και εμφιάλωσης υγρών, με το χαμηλότερο κόστος.


Η υλοποίηση των προσδοκιών του πελάτη στο θέμα της συσκευασίας είναι « στόχος της εταιρίας μας ».